WonenPlus wint met Welzijn Op Recept

Hans van Amstel heeft €20.000 door de jury toegekend gekregen voor het concept Welzijn Op Recept. Bekijk zijn videopitch of lees er hieronder meer over:

De huidige situatie

Bij een groot aantal burgers die de huisarts bezoeken is sprake van psychosomatische klachten en/of psychisce en sociale problemen. Vaak zijn eerstelijns zorgverleners onvoldoende op de hoogte van het welzijnsaanbod bij psychosomatische klachten, psychische en sociale problemen. Dit leidt onnodig tot een laag welbevinden van burgers en verhoogd gebruik van gezondheidszorg en zorgvoorzieningen. Teveel welzijnsklachten, zoals slaapproblemen, piekeren en onduidbare pijnklachten belanden nu als medische klacht in de spreekkamer van de huisarts. Veelal gaat het om gemis aan sociaal contact en aan zingeving.

De toekomstige oplossing

Bij het programma Samenkracht wordt onder begeleiding van hiertoe opgeleide vrijwilligers de eigen kracht en het sociale netwerk van kwetsbare burgers geactiveerd en versterkt. Hierin wordt samengewerkt met lokale vrijwilligersorganisaties zoals de kerken, ouderenbonden, De Zonnebloem, Humanitas en Rode Kruis en met de reguliere zorg- en welzijnsinstelingen. Daarbij wordt ook gekeken naar een gezonde leefstijl van mensen, bijvoorbeeld;
• Stimuleren van beweging en gezonde maaltijden
• Stimuleren gebruik te maken van maaltijdvoorzieningen. Met name bij organisaties zodat wij deze mensen wat in de gaten kunnen houden. Voor de sociale contacten begeleiden we mensen naar voorzieningen als SamenEten en van Harte resto etc.
• Boodschappen vrijwilligers houden zicht op de koelkast en kunnen zo zien hoe het gaat.
• Samen zwemmen met een vrijwilliger om overgewicht aan te pakken etc.

Met het project ‘Samenkracht op recept’ willen wij de samenwerking tussen eerstelijns gezondheidszorg en Welzijn verbeteren met als doel dat dit leidt tot hoger welbevinden van kwetsbare mensen en minder zorgkosten.

Het primaire doel van ‘samenkracht op recept’ is het welbevinden van kwetsbare burgers met psychosomatische klachten en psychische en sociale problemen te vergroten.
De secundaire doelen zijn:
• Bewustwording bij eerstelijns professionals van het beschikbare welzijnsaanbod
• Voorkomen van onterechte verwijzing naar medische of psychologische zorg om daarmee de zorgkosten terug te brengen.

Wetenschappelijke onderbouwing
Psychosomatische klachten, psychische en sociale problemen zijn veel voorkomende problemen in de huisartsenpraktijk. Schattingen van het vóórkomen van deze problemen bij burgers die bij de huisarts komen liggen rond de 50% (Walter e.a., 2008; Rosenberg e.a., 2002). Burgers met psychosomatische klachten, psychische en/of sociale problemen maken vaker gebruik van huisartsenzorg dan andere burgers (Cardol e.a., 2004; Smits e.a., 2009).
Psychosomatische klachten, psychische en sociale problemen hangen samen met het dagelijks functioneren, zoals het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen, of een zieke partner en kunnen zich uiten in lichamelijke klachten, stress, somberheid en angstklachten. Voor deze klachten is vaak geen medische- of psychologische zorg nodig, terwijl deze zorg wel wordt aangeboden. Eveneens bestaat er twijfel over de effectiviteit van medicatie bij lichte psychische klachten ( Thio & Van Balkom, 2009).
Regelmatig bezoek van kwetsbare mensen door een vrijwilliger leidt tot toename van de ervaren sociale steun, minder eenzaamheid en minder (toename van) kwetsbaarheid (Merten e.a., 2013).

0 Reacties

Geef een antwoord

CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen over deze website? Stuur ons een berichtje!

Wordt verstuurd

©2019 Slimmere Zorg. Slimmere Zorg is een project van de gemeente Alkmaar.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?