Thema’s

Slimmere Zorg daagt mensen en organisaties uit om samen de zorg in Alkmaar anders te durven organiseren. Met inbreng van uiteenlopende zorginstanties, sociale organisaties, ZZP’ers, ICT-bedrijven, cliënten en andere betrokken mensen en partijen zijn drie thema’s geformuleerd. Aan elk van deze thema’s is vanuit Slimmere Zorg een oplossing gekoppeld, waarmee wordt gestreefd naar betere vormen van zorg en ondersteuning voor cliënten. Met ondersteuning van de gemeente werken verschillende partijen binnen de drie thema’s samen aan betere zorg.

Elk thema op maat uitgewerkt
Per thema werken verschillende partijen aan een op maat gemaakt traject. Hierbij wordt input verzameld vanuit een brede achtergrond en een veelheid aan organisaties en (ervarings)deskundigen. Het innovatieteam van Slimmere Zorg faciliteert deze trajecten met leersessies, inspirerende ontmoetingen en informatieve bijeenkomsten. Daarnaast treedt het innovatieteam op als verbindende actor tussen beleid en uitvoering: met de juiste gesprekspartners aan tafel kunnen ideeën en ambities concreet worden uitgewerkt.

De Thema’s

Samenwerken aan oplossingen

Slimmere Zorg bundelt zoveel mogelijk grote uitdagingen die momenteel spelen in het sociaal domein. Vervolgens faciliteren wij zo goed mogelijk dat er oplossingen tot stand kunnen komen.

Wethouder Anjo van de Ven licht de uitdagingen toe

Achtergrondinformatie: vraagstukken Wmo
In 2015 is de nieuwe Wmo van start gegaan. In deze Wmo zijn de nieuwe taken van gemeenten op het terrein van ondersteuning en zorg aan burgers vastgelegd. Hierdoor is het speelveld voor zorg- en ondersteuning ingrijpend veranderd. Een aantal concrete vraagstukken die soms met de inhoud en soms met de organisatie van de zorg te maken hebben kan niet door organisaties afzonderlijk worden opgelost, maar vragen om een grotere beweging. Met Slimmere Zorg wordt een platform geboden voor deze beweging.

Via Slimmere Zorg wordt gewerkt aan oplossingen voor diverse uitdagingen die de uitvoering van de nieuwe Wmo met zich meebrengt. Slimmere Zorg is daarmee een verzamelplek waar ervaringen, ambities en oplossingen met elkaar gedeeld kunnen worden.

Recente berichten van de thema’s

CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen over deze website? Stuur ons een berichtje!

Wordt verstuurd

©2020 Slimmere Zorg. Slimmere Zorg is een project van de gemeente Alkmaar.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?