Slimmere Zorg

Slimmere Zorg daagt uit om met ideeën te komen die de zorg in Alkmaar anders durven te organiseren. De realisatie van kansrijke initiatieven kan rekenen op steun van de gemeente. Deze initiatieven kenmerken zich door een breed draagvlak onder de direct betrokkenen en een laten een aantoonbare verbetering van het resultaat zien.

Eenvoudig en dichtbij

Voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening en voor ouderen is zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend. In het nieuwe Wmo beleid van de gemeente Alkmaar is zorg op maat het uitgangspunt. Door kortere lijnen en aangepaste voorzieningen kan zorg beter en effectiever worden geleverd. Het streven is om zorgvragen in eerste instantie op te vangen met behulp van het persoonlijke, (in)formeel netwerk en dat ondersteuning zoveel mogelijk wordt aangeboden in de eigen omgeving.

Langer thuis blijven wonen

Door zorg ‘slimmer’ te organiseren kunnen mensen langer thuis blijven wonen. De gemeente Alkmaar stimuleert daarbij de inzet van het eigen sociale netwerk, buurt- en wijkorganisaties, vrijwilligers en mantelzorgers. Er is specifieke aandacht voor wederkerigheid waarbij de mogelijkheden (ipv de onmogelijkheden) van de cliënt het uitgangspunt zijn.

Nieuwe samenwerkingsverbanden

Om bovenstaande ambities te realiseren heeft de gemeente de huidige en nieuwe partijen uit het veld hard nodig. Om vanuit het cliëntenperspectief te kunnen organiseren zal huidig systeemdenken plaats moete maken voor het denken vanuit ‘de bedoeling’. Hier liggen kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden en de inzet van technologische oplossingen.

Hoe werkt het? Wat kan je ermee?

Projecten, Uitdagingen en Innovaties

Slimmere Zorg is ontstaan als pilot voor vernieuwing binnen de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds september 2013 is de gemeente samen met het netwerk van betrokken partijen op zoek naar kansrijke oplossingen voor onderliggende zorgvragen. In 2014 zijn elf prijswinnaars beloond met een innovatiebudget om de meest kansrijke initiatieven te realiseren. Lees hier meer over de voortgang van deze projecten.

© Fotostudio Wick Natzijl,www.wicknatzijl.nl

© Fotostudio Wick Natzijl,www.wicknatzijl.nl

Het netwerk

Kenmerkend voor het netwerk van Slimmere Zorg is dat het breed vertegenwoordigd is. ICT-bedrijven, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, woningcorporaties, vrijwilligers, mantelzorgers, maar ook ZZP-ers, het lokale MKB en cliënten maken onderdeel uit van dit netwerk. Nog altijd kunnen geïnteresseerde partijen en personen zich hierbij aansluiten. Registratie verloopt via het online platform waarna u beschikt over een eigen login. U kunt via de nieuwsbrief ook op de hoogte blijven van offline bijeenkomsten en nieuwe uitdagingen.

Gemeente Alkmaar

Wethouder Anjo van de Ven is de trekker van Slimmere Zorg en is betrokken bij de honorering en stimulering van kansrijke initiatieven.

Doe het Slimmer Samen

Om kans van slagen te hebben is het draagvlak voor een nieuw initiatief van cruciaal belang. Om deze reden is eind 2014 het crowdfunding platform Slimmer Samen opgezet, waarop eigenaren van een goed initiatief –ook zonder de gemeente- zelf aan de slag kunnen. Door een grote groep supporters te verzamelen, worden financiële middelen vrijgespeeld voor nieuwe projecten. Zo bouwen producenten, ontwikkelaars, betrokkenen en eindgebruikers samen aan een Slimmere Zorg!

Word lid van Slimmere Zorg

Meer dan 500 leden gingen je voor

Registreer nu als lid van de Slimmere Zorg community en discussieer direct mee, daag ons uit en help mee de zorg slimmer te maken.

CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen over deze website? Stuur ons een berichtje!

Wordt verstuurd

©2020 Slimmere Zorg. Slimmere Zorg is een project van de gemeente Alkmaar.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?