Verslag eerste leersessie Innovatie Dagbesteding

Ruim dertig mensen van twintig betrokken organisaties kwamen op donderdag 24 maart bijeen voor de eerste leersessie van het traject Innovatie Dagbesteding van Slimmere Zorg Alkmaar. Bij wijze van startsein gaf Marjet van Houten (Movisie) haar visie op innovatie in dagbesteding, op basis van het onderzoek Vernieuwing in dagbesteding (2015). De uitkomsten van dit onderzoek bieden inzicht in (de ontwikkeling van) nieuwe, innovatieve vormen van dagbesteding waarbij onder andere een zinvolle invulling voor de cliënten een centrale rol speelt.

Deze eerste bijeenkomst diende als kick-off voor een serie van bijeenkomsten met uiteindelijk het volgende doel: de dagbesteding in Alkmaar zodanig innoveren dat er een beweging in gang wordt gezet van systeemdenken naar de bedoeling en van ingewikkeld c.q. maatwerkvoorzieningen naar eenvoudig/dichtbij c.q. voorliggende voorzieningen.

De kaders voor innovatie van dagbesteding
Remmert Bouwers (unitmanager Sociaal, gemeente Alkmaar) en Marjet van Houten spraken met de deelnemers over de vernieuwing van dagbesteding. Daarbij kwamen de uitgangspunten van het Wmo-beleidskader en dus de dagbesteding aan de orde. Belangrijke bespreekpunten bleken onder andere maatwerk en keuzevrijheid, het dichtbij organiseren van ondersteuning, eenvoud in uitvoering en kwaliteit.

Waardevolle uitgangspunten vindt Marjet, waarbij ze nog ruimte ziet voor een aanvulling: “Wat mij betreft mag de manier waarop je nou echt tot de hulpvraag komt, scherper worden geformuleerd. De kaders zijn gericht op het aanbod, terwijl de vraag centraal zou moeten staan, Daarbij komt dat de term inkoopkader vooral wordt geassocieerd met producten. Terwijl het eigenlijk moet gaan om beschrijvingen in termen van resultaten (zoals persoonlijke ontwikkeling) en innovatie inspelend op ontwikkelingen.”

Wat zijn zinvolle dagactiviteiten?
Uit het publiek komen nog diverse vragen aan Marjet, waaronder: “Wanneer is dagbesteding zinvol? En hoe weet je wat voor een cliënt zinvolle dagbesteding is?” Marjet geeft aan dat het belangrijk is te kijken naar de achterkant: “… Vroeger leek dagbesteding zinvol als de cliënt de invulling accepteerde en deelnam aan het aanbod. Tegenwoordig vind ik dat we veel meer moeten luisteren zonder meteen het aanbod te presenteren. Dan pas wordt het mogelijk om meer in ontwikkeling te gaan denken. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel innovatieve vormen van dagbesteding als succesvol worden benoemd op het moment dat de dagbesteding goed aansluit op de wens van de cliënten.”

Marjet geeft ook aan: “Innovatie laat zich slecht vergelijken: wat voor de één een grote stap vooruit is, is voor de ander maar een klein stapje. We kunnen geen eenheidsworst maken van het aanbod. Het aanbod kan alleen maar beter worden door met elkaar te praten en partijen bij elkaar te brengen. Geen ellenlange vergaderingen, wel innovatieve settings waar vooral ook cliënten aan het woord komen.”

Thematafels
ID 7Na de presentatie en het gesprek met Marjet van Houten is het tijd om aan te schuiven bij een van de vijf thematafels. Tijdens de presentatie hebben de deelnemers voor henzelf al aantekeningen gemaakt over welke thema’s zij herkenden en wat voor hun (organisaties) leervragen zijn om de dagbesteding door te ontwikkelen. Met de thematafels gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over hun leervragen om tot gezamenlijke leervragen te komen. Deze gezamenlijke leervragen vormen de basis voor het vervolg van dit leertraject. Voorbeelden van leervragen zijn ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat we leren van en met elkaar door de ervaring en expertise op het gebied van innovatie dagbesteding te delen?’ en ‘Hoe kunnen we nu echt maatwerk gaan leveren, los van het aanbod?’. Deze en andere leervragen vormen de basis voor de volgende bijeenkomsten, waarvoor de deelnemers binnenkort de uitnodiging ontvangen.

0 Reacties

Geef een antwoord

CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen over deze website? Stuur ons een berichtje!

Wordt verstuurd

©2020 Slimmere Zorg. Slimmere Zorg is een project van de gemeente Alkmaar.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?