Tweede sessie Technologie Thuis: beleid aan bod

Op donderdag 2 juni vond de tweede Slimmere Zorg-sessie van het thema Technologie Thuis plaats. Naast diverse zorgaanbieders, Jeroen Rycken (projectbegeleider) en Robert Houtenbos (Slimmere Zorg Start-Up Netwerk), schoven deze keer ook wethouder Anjo van de Ven en regionaal projectleider Mechteld Beentjes aan voor deze beleidssessie over het inkoopkader van Wmo in Alkmaar.

Allereerst geeft de wethouder een korte toelichting op het (nieuwe) Wmo-beleid in de gemeente Alkmaar: “Ons motto is dat we willen werken vanuit de bedoeling, niet vanuit een standaard systeem. Vanaf 2017 gaat onze gemeente inkopen op resultaat en daar speelt de inzet van technologie een belangrijke rol in. In voorbereiding hierop gaan we als gemeente graag in overleg met zorgaanbieders: op welke manier kunnen we technologie op zo’n manier inzetten dat het bijdraagt aan goede, kwalitatieve zorg?”

20160602_110417_resizedNa deze toelichting vormt het document ‘Technologisch Inkoopkader Wmo Alkmaar’ basis voor de verdere bijeenkomst. Dit document (in 2015 integraal samengesteld vanuit Slimmere Zorg) laat een top-5 van voorwaarden zien waaraan zorgtechnologie in Alkmaar zou moeten voldoen. Vanuit de zorgaanbieders komen diverse reacties op het document en nagenoeg elke vraag levert weer een nieuwe vraag op: eens te meer blijkt dat de Wmo geen eenvoudig beleidsgebied is. Zo stelt Kitty de Jong (Evean) dat eerst nog een slag te slaan is in de stap vóór een dergelijk inkoopkader, namelijk de vraag of er niet eerst aan een aantal basisvoorwaarden voldaan moet worden voordat technologie binnen de zorg in Alkmaar een vaste plaats kan krijgen. Als voorbeeld geeft zij aan dat toegang tot het internet en een geschikt apparaat dan voor iedereen beschikbaar zouden moeten zijn – zonder deze voorzieningen is het niet mogelijk om in potentie alles en iedereen op (uiteenlopende vormen van) digitale zorg aan te sluiten. Daarnaast zou ook bekendheid en bewustwording van burgers gezien kunnen worden als een essentiële voorwaarde – iets waar de tafel het in het algemeen mee eens is. Naast de wenselijkheid van basisvoorzieningen is het volgens Jos Struik (Altijd Zorg Aanwezig) voor zorgaanbieders niet alleen belangrijk om te weten hoeveel ruimte de aanbieders krijgen van de gemeente, maar vooral ook om te weten welke beperkingen er eventueel gelden binnen de resultaatfinanciering. Anjo geeft hierover aan dat de gemeente zoveel mogelijk vrijheid wil bieden, mits het resultaat goed is. Dit zal in het eerste half jaar van 2017 dan ook uitgebreid worden getoetst door te vragen naar ervaringen van cliënten, zorgaanbieders, mantelzorgers, Wmo-consulenten en andere betrokkenen. Het is daarnaast belangrijk om er vanuit te gaan dat technologie waar mogelijk kan worden ingezet, maar als dit op een of andere manier geen optie is (bijvoorbeeld omdat iemands leeftijd dit bemoeilijkt), dan is de gemeente er om voor deze mensen te ondersteunen in een andere oplossing.

Aanbod afstemmen op beleid
20160602_110447_resizedVoor de zorgaanbieders is het lastig om hun producten en/of diensten af te stemmen op het Wmo-beleid van de gemeente zolang er geen duidelijke kaders zijn waaraan het aanbod opgehangen kan worden. De gemeente laat weten eenieder zo vrij mogelijk te laten, iets waar de zorgaanbieders op zichzelf heel blij mee zouden zijn, maar voor hen is het lastig om innovaties door te ontwikkelen als niet helder is tot welke resultaten en financiering dit kan leiden. De gemeente geeft aan dat het een gezamenlijke zoektocht is om te komen tot de beste invulling van de zorg, maar dat de gemeente de organisaties hier niet in kan begeleiden: het is aan de aanbieders zelf om met een goed plan te komen. Wel wil de gemeente kijken waar zij mogelijk ondersteuning kunnen bieden om, bijvoorbeeld, de eerder genoemde basisvoorwaarden te kunnen helpen realiseren. Ook kan de gemeente wellicht een rol spelen om innovaties verder uit te rollen: als voorlopers hun faciliteiten of ideeën beschikbaar stellen voor ‘volgende organisaties’, zou de gemeente hierin een tegenprestatie kunnen leveren in de vorm van financiën en/of andere middelen.

Inzet technologie moet stimulerend zijn
Na een flinke uiteenzetting van gedachten en ervaringen kan het gesprek als volgt worden samengevat: een eenvoudige omschrijving van de afspraken over de inzet van technologische hulpmiddelen zou een goed uitgangspunt zijn. Deze omschrijving moet met name stimulerend zijn en niet zozeer ondersteunend. Aanbieders moeten zoveel mogelijk vrij gelaten worden. Daarnaast is er een grote praktische uitdaging: de organisatie van de infrastructuur: welke software en hardware is minimaal noodzakelijk? Hoe kan er één gezamenlijke schil worden gecreëerd, waarbinnen alle partijen hun programma’s kunnen draaien? Daar kan de gemeente zeker een bijdrage in leveren; niet door het voortouw te nemen, maar door te reageren op de vraag vanuit zorgorganisaties. Voor de gemeente is het zaak om te bepalen hoe zij deze rol verder in wil vullen.

0 Reacties

Geef een antwoord

CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen over deze website? Stuur ons een berichtje!

Wordt verstuurd

©2020 Slimmere Zorg. Slimmere Zorg is een project van de gemeente Alkmaar.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?