Mantelzorgorganisaties presenteren voorstel

Op woensdag 14 september presenteerden drie samenwerkende mantelzorgorganisaties in Alkmaar een voorstel voor ondersteuning van mantelzorgers. In de vorm van een menukaart: een bondig overzicht van ondersteuning voor mantelzorgers. Onder belangstelling van collega’s, mantelzorgers en andere belangstellenden verzorgden het Mantelzorgcentrum, Humanitas en Regionale Stichting WonenPlus een interactieve middag waarin het gezamenlijke aanbod centraal stond.

Achtergrond
De gemeente is met het intreden van de Wmo verantwoordelijk voor een breed aantal voorliggende voorzieningen waarvan alle inwoners gebruik kunnen maken. Mantelzorgondersteuning vormt hierin een belangrijk thema waar Alkmaar zich als gemeente voor inzet. Dat doet zij samen met partijen die hiervoor subsidie ontvangen en in de praktijk met mantelzorgers samenwerken. Het afgelopen half jaar hebben het Mantelzorgcentrum, Humanitas en de Regionale Stichting Wonen Plus (RSWP), op verzoek van de gemeente, gewerkt aan een integraal plan zodat het aanbod voor mantelzorgers (én betrokken vrijwilligers en professionals) nog beter bekend raakt en aansluit op de individuele vraag. Dit conceptplan gegoten in een menukaart was in de bijeenkomst onderwerp van gesprek.

Wat staat er in de menukaart: een samenvatting
Mantelzorgers hebben vragen op allerlei gebieden. De ondersteuning van mantelzorgers is een taak voor alle organisaties. Om de herkenbaarheid en vindbaarheid voor mantelzorgers en professionals te verbeteren komt er één herkenbaar punt: het Mantelzorgcentrum. Eén plek waar alle vragen van en over mantelzorg gesteld kunnen worden. Het Mantelzorgcentrum is toegangspoort en wegwijzer voor mantelzorgers. Alle activiteiten voor mantelzorgers worden op de website vermeld, ook die van andere organisaties.
Ook andere organisaties ondersteunen mantelzorgers. Dit zorgt voor een breed/volledig en flexibel aanbod. Belangrijke organisaties voor mantelzorgers in Alkmaar zijn naast Humanitas en RSWP bijvoorbeeld MEE & de Wering en WonenPlus Alkmaar. Daarbij kan mantelzorgondersteuning direct gericht zijn op de mantelzorger, maar ook indirect. Denk aan alle vormen van ondersteuning gericht op de zorgvrager die mantelzorger ontlast of respijt biedt. Humanitas en RSWP gaan zich profileren op respijtzorg en praktische dienstverlening.
De menukaart geeft een beknopt overzicht van een mogelijk aanbod voor mantelzorgondersteuning vanuit de drie samenwerkende organisaties, waaronder de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van aanbod, nieuws en ontwikkelingen via de mantelzorgkrant, nieuwsbrieven, websites en voorlichtingsdagen. Daarnaast komt advies en begeleiding aan bod. Dit kan individuele begeleiding zijn maar ook coaching in groepsverband of een familie-of netwerk gesprek. Een mantelzorgmakelaar of cliëntondersteuner kan hierbij van dienst zijn. De menukaart geeft tevens voorbeelden van cursussen en workshops als Focus op eigen kracht, Combineren kun je leren en Praktisch thuis. Ook op de menukaart: de mogelijkheden van respijtzorg en/of de inzet van vrijwilligers, waaronder nachtzorgvrijwilligers en vrijwilligers voor maatjesactiviteiten. Tenslotte geeft de menukaart een korte opsomming van mogelijke praktische ondersteuning door vrijwilligers, van boodschappendienst tot vriendschappelijk huisbezoek.

Andere organisaties worden uitgenodigd hun ‘gerecht’ (activiteit) ook op de kaart te zetten (lees: aan te melden bij het Mantelzorgcentrum).

Interactieve bijeenkomst
Na de introductie door dagvoorzitter Jenny Falke was het podium voor het Vrijzijn theater onder leiding van Anderson Farah. Aan de hand van drie live gespeelde cases waarin een dilemma aan bod kwam met betrekking tot mantelzorg en eventuele gewenste ondersteuning, kon het publiek reageren en meedenken over mogelijke oplossingen, met als leidraad de menukaart. Een van de drie voorbeelden die veel reacties opriep was het voorbeeld van een vrouw van middelbare leeftijd die samen met haar oudere moeder in huis woonde. De zichtbaar verwarde moeder baarde de dochter niet alleen veel zorgen, maar op momenten ook veel frustratie. Vanuit het publiek, waar ook de mantelzorgorganisaties vertegenwoordigd waren, kwamen verschillende opties die een ingang konden bieden naar oplossingen om het verzorgen van moeder draaglijk te maken – bijvoorbeeld een vorm van respijtzorg.

20160914_163924_resizedVanuit de zaal kwamen uiteenlopende bijdragen met betrekking tot mantelzorgondersteuning. In het algemeen viel onder andere de diversiteit hiervan op: dit wijst erop dat het goed is om een breed ondersteuningsaanbod te hebben, zodat ondersteuning op maat geboden kan worden. Een paar keer kwam echter terug dat met name het contact met de eerste persoon die men inschakelt van groot belang is. Iemand die meedenkt en niet direct met een kant-en-klare oplossing komt, maar iemand die eerst luistert en verschillende mogelijkheden aandraagt. Om dit goed te organiseren is het belangrijk dat er op veel verschillende plekken aandacht is (of komt) voor mantelzorg, zodat ook steeds meer mensen mantelzorg(ers) herkennen. Wethouder Van de Ven vulde hierop aan dat professionele zorgaanbieders een belangrijke taak hebben in het ondersteunen van mantelzorgers.

Na de live cases splitsten de aanwezigen zich op in groepen om hun eerste reactie te geven op de menukaart: wat mist er misschien nog? Is alles helder? Deze feedback wordt gebruikt om de menukaart verder aan te scherpen. Enkele voorbeelden van deze reacties waren, naast complimenten, dat de mantelzorger meer centraal mag worden gesteld in de menukaart, dat er meer links naar landelijke organisaties bij zouden mogen en dat een link naar Alkmaarse vrijwilligersorganisaties een mooie aanvulling zou kunnen zijn. Daarnaast werden door sommige aanwezigen ook specifieke doelgroepen gemist op de menukaart, waaronder jonge mantelzorgers en mantelzorgers van GGZ-patiënten. In het kort kan worden gesteld dat de feedback met name betrekking heeft op bereikbaarheid/contactgegevens, specifieke doelgroepen en direct aanspreken van mantelzorgers (bijvoorbeeld met een praktijkvoorbeeld). De organisaties gaan met de complete lijst aan de slag om de menukaart door te ontwikkelen en dit als voorstel in te dienen bij de gemeente.

Vervolg
Met de input opgedaan tijdens de bijeenkomst passen de drie organisaties hun plan (menukaart) aan en deze wordt voor 1 oktober ingediend bij de gemeente. De gemeente gebruikt dit om subsidieafspraken met deze organisaties voor 2017 te maken.

Wilt u nog reageren? Of meer weten over mantelzorgondersteuning?
Dan kunt u terecht bij het Mantelzorgcentrum dat dagelijks bereikbaar is via: Telefoon: 072-5627618 Fax: 072-5627619 E-mail: info@mantelzorgcentrum.nl
www.mantelzorgcentrum.nl

Deze bijeenkomst is onderdeel van een traject waarin mantelzorgorganisaties samen met gemeente Alkmaar de laatste maanden hebben gewerkt. Dit gebeurde onder de noemer Slimmere Zorg. Versterking van mantelzorgondersteuning is één van de thema’s van Slimmere Zorg, het innovatienetwerk van de Wmo. Het traject wil de ondersteuning van mantelzorgers verbeteren. Vragen die hierbij spelen zijn: sluit het ondersteuningsaanbod aan op de vraag/behoefte van mantelzorgers (passend, volledig), is het voldoende zichtbaar (herkenbaar, vindbaar) en speelt het in op nieuwe ontwikkelingen, zoals het gebruik van technologie.

0 Reacties

Geef een antwoord

CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen over deze website? Stuur ons een berichtje!

Wordt verstuurd

©2020 Slimmere Zorg. Slimmere Zorg is een project van de gemeente Alkmaar.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?