Versterken Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zetten zich niet zelden dag en nacht in voor hun naasten. Mits op tijd ingezet, zorgt een adempauze ervoor dat mantelzorgers de zorg langer en beter kunnen volhouden. Deze adempauze kan (deels) worden geboden door mantelzorgondersteuning. Hierbij is samenhang in beleid en aanbod voor mantelzorgers essentieel. Het aanbod van ondersteuning bij mantelzorg bestaat uit verschillende componenten, waaronder technologische hulpmiddelen, bredere inzet van sociaal en informeel netwerk en diverse vormen van respijtzorg. Binnen het thema Versterking Mantelzorgondersteuning wordt gezocht naar lichtere vormen van ondersteuning van mantelzorgers, zodat hen een mogelijkheid wordt geboden regelmatig een adempauze te hebben.

Foto: Jim Forest

Foto: Jim Forest

De uitgangspunten in het kort:

 • Hoge mate van kwaliteit van geboden hulp
 • Ondersteuning bij mensen thuis
 • Met aandacht voor de positie van mantelzorgers
 • Waar mogelijk wordt technologie ingezet
 • Keuzevrijheid voor clienten en mantelzorgers
 • Een levensvatbare businesscase

Denk mee over dit thema!

Bent u in welke vorm dan ook betrokken bij dit thema en wilt u graag meedenken over een oplossing? Of kunt u en/of uw organisatie bijdragen met een voorbeeld van een dergelijke innovatieve manier van versterking van mantelzorgondersteuning? U kunt hieronder een reactie achterlaten of contact met ons opnemen: we horen het graag!

Recente berichten van dit thema

De Thema’s

Ook betrokken bij zorg?

Samen zijn we slimmer! Uw bijdrage in de vorm van kennis, ervaring of vraagstukken is van harte welkom.
Sluit ook aan bij Slimmere Zorg.

1 Reactie
 1. Marjolein Verkrijgen 4 jaar geleden

  Hospice Alkmaar zet in het Liobaklooster in Egmond Binnen een voorziening op voor palliatieve respijtzorg en zorg om op adem te komen in de palliatieve fase.
  De voorziening heet ‘tHuis Lioba en is bedoeld voor mensen in de palliatieve fase die een verblijf met zorg en begeleiding nodig hebben om te herstellen van de behandelingen en/of zich te bezinnen en op adem te komen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn tijdens een traject van intensieve (dag) behandelingen in het ziekenhuis en overbelasting en vastlopen van het zorgsysteem. De voorziening richt zich dus zowel op het op adem komen van de zieke zelf, als op de ontlasting van mantelzorgers. Hierdoor kan overbelasting en uitputting van zorgsystemen voorkomen worden en worden onnodige opnames op verblijfsafdelingen van het ziekenhuis zoveel mogelijk vermeden.
  Palliatieve respijtzorg is nieuw in ons land. We denken een waardevolle aanvulling te kunnen bieden op het gebied van mantelzorgondersteuning. Een aanvulling waarin de professionele kennis en kunde van Hospice Alkmaar samenvalt met de gastvrije bedding van de Lioba gemeenschap.

Geef een antwoord

CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen over deze website? Stuur ons een berichtje!

Wordt verstuurd

©2020 Slimmere Zorg. Slimmere Zorg is een project van de gemeente Alkmaar.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?