Fermento

Wij zetten zeven activiteiten in om de mensen voor wie we zorgdragen en voor wie we metgezel zijn, zo goed mogelijk te helpen hun eigen kracht te vinden en te gebruiken. De inzet op de vier werkwoorden heeft alleen dat tot doel. Wij denken dat deze inzet aansluit bij de verlangens die mensen hebben en aansluit bij de tijdsgeest die in een nieuwe beweging terecht is gekomen. Onze inzet sluit aan bij een beweging in het grote sociaal-maatschappelijke veld om ons heen. In dit veld wordt zichtbaar dat mensen het egocentrisme en het consumentisme overstijgen om over te gaan tot het delen ten gunste van het grotere geheel. Dit is reden tot vreugde om wat aan het worden is.

Wekken

1 Het voorleven van de werkwoorden
In het dagelijks werk gaan we aan de slag met de werkwoorden. Hoe wekken we elkaar aan het begin van een vergadering, hoe ondervinden we de werkzaamheid aan het einde, hoe verzorgen we de sociale ruimte tijdens het werk? De werkzaamheid van de cultuurversterking zit in het concrete handelen hier en nu. Als het door mij heen werkt kan het aankomen bij de ander en dus in de concrete zorgpraktijk doorwerken. We bemoedigen elkaar in en bevragen elkaar op het voorbeeldgedrag. We stellen elkaar prikkelende en reflecterende vragen over het voorleven. Het voorleven wekt anderen op.

2 Het wekken van de verbinding met het geestelijke
Mensen staan meer open voor het spirituele beleven, zonder dat het een religieuze inbedding of dogmatische context nodig heeft. Dit beleven is belangrijk omdat het mensen dichter bij hun innerlijke bron kan brengen en daardoor motiveert. Het kan het vertrouwen versterken. Vertrouwen en motivatie kunnen indirect ook de cliënt helpen en vertrouwen geven. Het spirituele beleven kan relevant zijn voor de zorg doordat het de sensitiviteit in de communicatie met de cliënt verhoogt.

3 Het wekken van vertrouwen – door het verwerken van verlies
Bij veranderingen gaan gewoonten, vormen en vertrouwdheden ten onder. Onzekerheid is een thema van onze tijd. Leren omgaan met verandering en dus met verlies is een noodzaak. Het oude was niet slecht maar past niet meer. Alleen al het bezuinigen maakt verandering onvermijdelijk. Tegelijk zijn we ook gevangen in het oude (dat geïnstitutionaliseerd is) en is het goed om eruit te breken. De vier werkwoorden kunnen helpen bij het omgaan met onzekerheid en verlies. Maar dat vraagt vertrouwen. Hoe kunnen we het vertrouwen in de toekomst behouden, ook al verdwijnen vertrouwdheden? Hoe leren we los te laten? Voor sommige medewerkers en cliënten kunnen de veranderingen te snel gaan en te groot zijn. Zij kunnen omvallen en terugvallen. Zij vragen om hulp om zichzelf weer op te richten.

Onderzoeken

4 Het vormen van onderzoeksgroepen
Het MT van de Raphaëlstichting is de eerste onderzoeksgroep die voorbeelden van sociale versterking op werkzaamheid onderzoekt. De vraag bij deze vorm van casuïstiek is: door welke factoren kon een situatie succesvol doorbroken en vernieuwd worden? Of ook: waardoor liep het mis? Dit onderzoek bevordert inzicht in de succesfactoren en bevordert de aandacht in het doen. Doel is om zicht te krijgen op de werkzaamheid van experimenten, zoals nieuwe vergadertechnieken, oefeningen, rituelen e.d. Hierbij kunnen ook externe deelnemers of begeleiders worden ingeschakeld.

Ondernemen

5 Het bevorderen van sociaal ondernemerschap
Het gaat hier om het nemen van initiatieven, opzetten van pilots, aangaan van samenwerking met andere mensen of partijen. Sociaal ondernemen is: op iemand afstappen en in gesprek gaan om iets in de wereld te zetten dat voor alle partijen meerwaarde creëert. Speerpunt hierbij is het samenwerken met partners. Het helpt ons om bij onze vraagstukken mensen van buiten te betrekken. Dat kan zijn om te adviseren maar ook om zich te committeren. Samenwerken met behoud van eigen waarden en met de openheid om samen de passende realisatievorm te vinden. Het samenwerken beoogt een versterking van het sociale domein, zodat mensen met begeleidingsbehoefte (cliënten) zich kunnen ontplooien in een ruimere omgeving. Het besef is dat juist de samenwerking met externe partners ons zal helpen onze eigen intenties beter te realiseren. Daartoe moeten we open het gesprek aangaan en daarbij onze benadering van kwaliteit inbrengen ten behoeve van de cliënt.

6 Het experimenteren met nieuwe manieren van scholing
Scholing is een manier om iets te wekken. Hiervoor bestaan traditionele vormen die we zullen blijven hanteren. Daarnaast zoeken we vernieuwende vormen die we uitproberen. Het leren gebeurt het beste direct in de werksituatie. Dat is een richting voor de scholingsactiviteiten. Leren gebeurt door aan te sluiten bij verlangens (zoals behoefte aan veiligheid en zingeving/spiritualiteit). Hoe raken mensen weer onbevangen zodat ze gewekt kunnen worden? Belangrijk is dat steeds opnieuw de context voor het leren expliciet wordt gemaakt. Belangrijk is dat in het leerproces de cliënt steeds meer betrokken wordt en diens kracht zichtbaar wordt daarin. En belangrijk is dat medewerkers ook buiten de eigen locatie gaan kijken.

Meer informatie: www.raphaelstichting.nl of www.fermento.nl

Digitale brochure over Fermento (pdf)

0 Reacties

Geef een antwoord

CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen over deze website? Stuur ons een berichtje!

Wordt verstuurd

©2020 Slimmere Zorg. Slimmere Zorg is een project van de gemeente Alkmaar.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?